Det stora offret hade inletts, och de främsta gudarna var närvarande på arenan. Kejsar Yudhishthira hade erbjudit Krishna soma-drycken, då denne ansågs vara den mest framstående personligheten, och dyrkade honom genom olika ritualer.
Mahabharata ges ut i två delar. Böckerna är inbundna och har vackra skyddsomslag. Storleken är 151 × 228 mm.
DEL ETT: TÄRNINGEN
ÄR KASTAD
, 720 sidor.
Köp del ett
Provläs
DEL TVA: DET STORA
KRIGET
, 608 sidor.
Köp del två
Provläs