MAHABHARATA

Återberättad
av Kenneth Anderson

I två delar
Indiens tidlösa klassiker Mahabharata ges nu för första gången ut på svenska. I denna flertusenåriga berättelse möter vi de fem hjältemodiga pandavabröderna, som oförskyllt förföljs av sina ondskefulla kusiner. Bröderna tvingas delta i en bedräglig tärningsmatch, varvid de frånluras sitt vidsträckta kungarike och alla sina tillgångar, samtidigt som deras undersköna, gemensamma hustru skändas offentligt.
  Osämjan mellan de båda lägren växer till en släktfejd som hotar att förgöra en stor del av världens krigare. Under tiden får vi lära känna himmelska skönheter, gudar, vismän, kraftfulla krigarkungar och fruktansvärda demoner.
  I Kenneth Andersons romanversion av Mahabharata kan vem som helst tränga in i den fascinerande värld som återfinns i Indiens klassiker.